Croeso / Welcome

 

ysgol_dyffryn1

Croeso i Wefan Ysgol Dyffryn Trannon

Lleolir Ysgol Dyffryn Trannon ym mhentref Trefeglwys, yng Nghanolbarth Cymru. Daw’r disgyblion atom o bentref Trefeglwys, o dref Llanidloes ac o’r ardaloedd gwledig cyfagos. Tyfodd yr ysgol yn gyson yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a bellach mae 127 o ddisgyblion ar y gofrestr. Mae yna gynnydd sylweddol yn y nifer o rieni di-gymraeg sy’n danfon eu plant i’r ysgol wrth iddynt weld manteision dwyieithrwydd. Mae’r Ysgol yn cynnig ystod eang o weithgareddau allgyrsiol, gyda disgyblion yn profi llwyddiant yn eisteddfodau’r Urdd ynghyd a’r byd chwaraeon. Rydym yn ymfalchio yn yr awyrgylch gynnes a chroesawgar sydd yn yr Ysgol, sef awyrgylch o ddysgu, rhannu a gofalu. Gobeithio y cewch flas o fywyd Ysgol Dyffryn Trannon trwy gyfrwng ein gwefan. Croeso cynnes i chi ymweld â’r Ysgol.

 

Welcome to Ysgol Dyffryn Trannon Website.

Ysgol Dyffryn Trannon is a dual stream school, situated in the village of Trefeglwys, in Mid Wales. Pupils come to us from the village of Trefeglwys, Llanidloes and the surrounding rural areas. The school has grown steadily during the past few years and now has 127 pupils on roll. There is a significant increase in the number of non-Welsh speaking parents who send their children to school recognising the benefits of bilingualism. The School offers a wide range of extracurricular activities, with pupils experiencing success in the Urdd Eisteddfod and also in various sporting activities. We pride ourselves on the warm and welcoming atmosphere in the School, namely an atmosphere of learning, sharing and caring. We hope you have a taste of life at Ysgol Dyffryn Trannon through our website. We warmly invite you to visit our School.